About

เว็บไซต์ cicisozler.com ได้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการนำเสนอ บทกวี กลอน คำคม คำพูดตลก คนที่ต้องการจะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบทกวี หรือ ประวัติต่างๆ ของนักกวี ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์การเรียนได้อีกด้วย