นักประพันธ์ คืออะไร และมีประวัติที่มาอย่างไร

อาชีพ ‘นักประพันธ์’ หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า ‘นักเขียน’ คือ ผู้สร้างสรรค์งานเขียน สร้างสรรค์ตัวหนังสือร้อยเรียงออกมากลายเป็นเรื่องที่สัมผัสเข้าไปในใจของผู้อ่าน แต่อย่างไรก็ตามคำๆ นี้ มักใช้เรียกเฉพาะกับผู้เขียนงานเป็นอาชีพ โดยนักเขียนที่มีความชำนาญ จะแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาในแบบฉบับของตนเอง เพื่อนำเสนอแนวคิดหรือภาพพจน์ต่างๆ ให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ได้ในจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันเทิงคดีหรือสารคดีก็ตาม นักเขียนจะสร้างผลงานในรูปแบบต่างๆ ออกมาด้วยความตั้งใจ เช่น บทกวี , ร้อยกรอง , ร้อยแก้ว , เรื่องสั้น , นวนิยาย เป็นต้น โดยนักเขียนที่ทำงานเฉพาะทาง ก็จะได้รับคำเรียกขานที่แตกต่างกัน เช่น นักกวี , นักเขียนนวนิยาย , นักเขียนข่าว เป็นต้น
นักประพันธ์หรือนักเขียน คือ ผู้ประกอบศิลป์จากการใช้ตัวหนังสือ ด้วยการขายเรื่องราวในจินตนาการ , ขายตัวหนังสือ หากแต่ตัวหนังสือเหล่านี้ไม่ใช่ตัวหนังสือธรรมดา แต่ต้องมีการร้องเรียงประโยค ร้อยเรียงเรื่องราวให้ออกมาให้เป็นระเบียบสวยงาม สามารถถ่ายทอดความฝัน ความรู้สึกนึกคิดของตนไปยังผู้อ่าน
ประวัติความเป็นมาของนักเขียน กับหนังสือเล่มแรกของโลก
มนุษย์เริ่มเขียนครั้งแรก ด้วยการใช้ของสัมผัสแข็งขูดลงบนพื้นดิน จนทำให้เกิดลวดลายของตัวอักษรที่เรียกว่า ‘อักษรลิ่ม’ โดยจากเอกสารทางประวัติศาสตร์โบราณ จึงทำให้เรารู้ว่า ย้อนไปเมื่อ 5000 ปีก่อน มนุษย์เริ่มรู้จักกลวิธีเขียนจากการใช้ของซึ่งมีความแข็งกดลงบนพื้นดิน ทำให้เกิด ‘อักษรลิ่ม’ ขึ้นมา ในปี ค.ศ.105 มีชาวจีนคนหนึ่งนาม ‘ไซลั่น’ ได้ประดิษฐ์กระดาษขึ้นมา และกระดาษนี่เองได้กลายมาเป็นของชิ้นสำคัญ ที่ทำให้มนุษย์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวมาจนถึงปัจจุบัน ในปีค.ศ.400 ชาวจีนคิดค้นการทำหมึกแท่งขึ้น จากการใช้เขม่าไฟนำมาผสมกับกาวโบราณ และทำให้แข็งจนกลายเป็นแท่ง ใช้มือจับได้พร้อมตั้งชื่อว่า ‘บั๊ก’ ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.450 การพิมพ์หมึกลงบนกระดาษ จึงถือกำเนิดขึ้น ด้วยการใช้แท่งจิ้มหมึกแลงบนกระดาษ ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับตรายางในปัจจุบัน ในปี ค.ศ.868 ‘วางเซียะ’ ที่เป็นชาวจีนเช่นเดียวกัน ได้ทำการพิมพ์หนังสือเล่มแรกของโลกขึ้นมา และมีชื่อว่า ‘Diamond Sutra’ เป็นม้วน ที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน หนึ่งในงานพิมพ์ที่มีอายุเก่าแก่และยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นในปี ค.ศ.770 โดยจักรพรรดินี Shotodu แห่งประเทศญี่ปุ่น มีรับสั่งให้จัดพิมพบทสวดสนต์เพื่อขับไล่วิญญาณทั้งหลายให้พ้นไปจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมแจกจ่ายไปตามวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนถึงหนึ่งล้านแผ่น โดยใช้เวลาตีพิมพ์เป็นเวลานานถึง 6 ปี เลยทีเดียว

Comments

  1. ผมขอขอบบทความ เว็บบาคาร่าออนไลน์ มากๆ เลยครับที่ทำให้รู้ว่า นักประพันธ์ ที่แท้คืออะไร และมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ผมก็พึ่งรู้ว่า คำว่านักประพันธ์คือ นักเขียน ไม่ว่าจะเป็น นักกวี, นักเขียนนวนิยาย, นักเขียนข่าว ก็ล้วนแล้วเป็นนักประพันธ์ทั้งหมด ถือว่าสร้างความรู้ให้ผมได้มากเลยทีเดียวครับ

Comments are closed.