กลอนหรือบทกวี ในแนวทางเพื่อชีวิตที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

บทกวี กลอน คำคม คำพูดตลก

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบมนต์เสน่ห์ของความคิดที่ส่งผ่านตัวหนังสือซึ่งผ่านการร้อยเรียงมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะก็ เราจะมาแนะนำให้คุณรู้จักกับกลอนหรือบทกวีเพื่อชีวิตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกบทหนึ่งของโลกใบนี้ รวมทั้งชื่อเสียงเรียงนามของผู้แต่งด้วย คุณจะได้มีความเข้าใจใจบทกลอนเหล่านี้มากขึ้น
‘หลี่ ไป๋’ กวีจีนผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถัง
ได้รับการยกย่องให้เป็น กวีผู้ยิ่งใหญ่ 1 ใน 2 คน เท่าที่เคยปรากฏมาในประเทศจีน โดยบทกวีของหลี่ไป๋ได้รับอิทธิพลจากเต๋า บวกกับการชอบดื่มสุรา เขาได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากเขามีฐานะดีจึงสามารถออกเดินไปยังสถานที่ต่างๆได้ มิใช่เป็นเพราะความยากจนจึงทำให้เขาต้องออกร่อนเร่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตัวหลี่ไป๋เคยเล่าว่าครั้งหนึ่ง เขาพลัดตกจากเรือจมลงไปในแม่น้ำแยงซีขณะกำลังเมาสุรา เพราะพยายามจะจับเงาพระจันทร์
งานของหลี่ไป๋ ทางวรรณกรรมตะวันตกเองก็มีชื่อเสียงด้วยเช่นกัน เขาสร้างผลงานไว้มากกว่า 1,000 บทกวี มีความโดดเด่นในเรื่องของความชัดเจนและมหัศจรรย์ ผลงานของเขาสร้างสรรค์ออกมาจากแนวคิดของเต๋า ซึ่งเป็นลิทธิซึ่งสอนให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มีการใช้ชีวิตตามหลักธรรมชาติ และหนึ่งในบทกวีที่มีชื่อเสียงของกวีผู้นี้ คือ ผลงาน ‘ดื่มเดียวดายใต้เงาจันทร์’ หรือ ‘Drinking Alone under the Moon’ ซึ่งแสดงออกถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์อันผสมผสานไปกับสรรพสิ่งบนโลก…เราได้นำบทกวีในภาษาจีนต้นฉบับเดิม และแปลภาษาไทยมาให้เรียบร้อยแล้ว
花間一壺酒。,ไหสุราประหนึ่งดัง ดอกไม้
獨酌無相親。,ไร้เพื่อนดื่มเคียงกาย ผู้เดียว
舉杯邀明月。, ยกจอกขึ้นเชื้อเชิญจันทร์ กระจ่างใส
對影成三人。, ทอแสงรวมเงาข้า เป็นสาม
月既不解飲。, จันทร์เจ้าลอยเลื่อน ไม่อาจ ดื่มได้
影徒隨我身。, เงาเจ้าคล้อยเคลื่อนตาม ติดไหว
暫伴月將影。, มีทั้งจันทร์และเงาอยู่เป็นเพื่อน
行樂須及春。, เริงรื่น ก่อนฤดูไม้พรรณพฤกษ ผลิใบ
我歌月徘徊。, เมื่อข้าร้องเพลง จันทร์ทอแสง
我舞影零亂。, เมื่อข้าเริงระบำ เงาสั่นไหว
醒時同交歡。, เมื่อยังตื่น ร่วมสรวลเสเฮฮา
醉後各分散。,เมื่อเมาแล้ว ต่างต้องแยกจากกัน
永結無情遊。,มิตรภาพของเรายังคงอยู่ตลอดไป
相期邈雲漢。,และพบกันใหม่ในธารดารา